Kalite

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kooridinatörlüğü Kalite Yönetim Sistemi

Vizyon Misyon

Organizasyon Şeması

Görev Tanımları

Bap Kamu Hizmet Envanteri

Bap Kamu Hizmet Standartları

Bap İş Akış Şemaları


Başa Dön